لیله الرغائب، شب آرزوها نیست، بلکه شب رغبت‌های مومنانه است: انا الی الله راغبون (توبه:59) مومن اهل آرزو نیست بلکه مرد آرمان‌های متعالی ست و رغبت او خدای سبحان و بندگی اوست. او خود را با عبادت، نماز، دعا و استغفار قوی می‌کند تا بتواند اهداف اسلامی را روی زمین پیاده کند.

اوقات شرعی