شهید سلیمانی درست میگفت که شرط شهید شدن، شهید بودن است. تا شهید نباشی، شهید نشوی. آری باید شهیدانه زندگی کرد و اگر شهید نشویم، میمیریم و تمام. چه بگویم؟ بسیاری از ما با محافظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی‌های خیالی، راه را بر خودمان بسته‌ایم؛ شاید ندانیم اما فساد را درون خودمان راه داده‌ایم.

اوقات شرعی