ثنا و یگانه و زینب
تهدید کرونا برای پدر و مادرانی فرصت شده است.
مدرسه‌ای که حقیقتا مدرسه سبک زندگی است.
تربیت و تعلیم، تربیت دینی و اجتماعی و فرهنگی و آموزش سبک درست زندگی، سبک زندگی اسلامی.
قران، بوستان، گلستان سعدی، خط، هنر، ریاضیات و‌ زندگی با طبیعت به همراه حکمت و فلسفه به زبان کودکان و زبان انگلیسی پیشرفته.
ثنا ۹ساله، یگانه ۱۰ ساله و زینب ۵ ساله با مفاهیم فلسفی در سطح بدایه الحکمه آشنا می‌شوند،
و همراه آنان پسرانی همگی در سن دبستان هستند که در این مدرسه کوچک اما بدون مرز تعلیم و تربیت می‌بینند.
این بخشی از کار آنان است که حفظ سوره مبارکه طه است.
آموزش و پرورش یاد بگیرد و مدارس پولی و‌ دولتی یاد بگیرند و عمر بچه‌ها را تلف نکنند.
امام عزیز ما چه زیبا فرمودند که عالم مدرسه است.

اوقات شرعی