امشب ماه رجب حلول می‌کند، شب تولد معنوی عاشقان آغاز است و آن را دریابیم. ندای این الرجبیون گوش‌ها را پر کرده است، وای از بطالت و بی‌توجهی! مهم‌ترین عمل این ماه مراقبت است: کشیک نفس را بکشیم که خدا را فراموش نکنیم و فقط خدا را بجوییم و برای او کار کنیم.

التماس دعا

اوقات شرعی