.تفاوت عقل و عشق تفاوت سیاسیون ما با رزمندگان دفاع مقدس و‌ دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام است.
اولی دنبال معامله و سازش با قدرت‌های جهانی است و دومی با خدا بسته است و قدرتی جز خدا نمی‌شناسد.
۲. امام به ما آموخت و یادآوری کرد که اول دیوانه خدا شوید و آنگاه خدا را با چشم قلب ببینید.
و این لب مکتب امام و حقیقت و ذات انقلاب اسلامی است.
۳. امام خمینی همین راه را رفتند و ملت هم به دنبال ایشان همین راه را پیمودند:
ز پا فتادند و به سر رفتند
و شد انقلاب اسلامی.
۴. اما هرکس از این دایره بیرون است از فهم انقلاب اسلامی بیرون است.
۵. راهی را انقلاب اسلامی باز کرد و عالمی را به روی ما گشود که با عقل جزوی قابل فهم و درک نیست‌.
این راه عشق است که هیچش کناره نیست‌.
بیست‌ودوم بهمن مبارک باشد.
تکمله: وقتی شهید مظلوم بهشتی عزیز شهید شدند، یکی از روحانیان به من گفت: شما او‌ را نمی‌شناسید، او عارف بود و این قطعه نشان میدهد که وی عارف عاشق و دیوانه خدا بود و عقل جزوی را سه طلاقه کرده بود.

اوقات شرعی