قانون شوراها مشکل دارد و تا فکر جدی نکنید، تخلفات و دستگیری‌ها ادامه دارد.

بارها عرض کرده‌ام باید قانون شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها اصلاح شود، همچنین روندها و فرایندها و کمیسیون‌ها شفاف گردد. تا کی برای مردم هزینه ایجاد کرد؟

نمایندگان مجلس به داد برسید!

 

اوقات شرعی