1.طرح شفافیت آراء نمایندگان بالاخره در اولویت قرار گرفت و بخشی از وعده‌های انتخاباتی نمایندگان را به‌ صحن علنی مجلس آمد. اما این طرح با مخالفت‌های جدی مواجه شد، از این‌که طرح مذکور ضربۀ به مردم‌سالاری دینی است، تا این‌که تضعیف جایگاه مجلس است و موجب سوءاستفاده و امثال آن.
2. برخی ایرادت جدی است، برای مثال شفافیت موجب فشار نهادهای خارجی ـ چون رسانه‌ها ـ بر مجلس را بشدت افزایش می‌دهد؛ در تعارض منافع محلی و منطقه‌ای و منافع ملی، نمایندگان شهرستان‌ها در چالش همیشگی خواهند بود؛ برخی نمایندگان در رودبایسی همکاران و دولتی‌ها و هرکس دیگری مجبور می‌شوند خلاف رأی خود، رأی بدهند.
اما آیا این ایرادات و اشکالات مجوزی است که ما از طرح شفافیت بگذریم؟ در جهان معاصر، فردیش هایک وقتی اشکالات عدالت اجتماعی در دنیای مدرن را دید، آن را سراب نامید و منجر به اندیشۀ نئولیبرالیسم شد که الان نتایج آن را جهانیان می‌بینند. آری راحت‌ترین راه، پاک‌کردن صورت‌ِ مسأله است. اما ما باید راه سخت و درست را انتخاب کنیم و اشکالات ساختاری و موردی را هم شناسایی کنیم و برطرف کنیم.
3. شفافیت به‌طور عام و شفافیت آراء نمایندگان یک گام به جلو است، و باید در کشور جاری و ساری شود. و البته شفافیت آراء باید مقدمۀ شفافیت در نظام اداری و مدیریتی کشور و در ارکان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نظام و قوای سه‌گانه ـ دولت، مجلس، و دادگاه‌ها ـ باشد و نباید در این حد متوقف بماند.
بجز موارد خاص امنیتی و نظامی و البته حریم خصوصی افراد که اولی باید با دقت حفظ شود و دومی هم حق ورود به آن‌ها را نداریم، لازم است که شفافیت در کل نظام مدیریتی کشور نهادینه شود.
4. این را هم می‌دانیم که مردم ایران به لحاظ تاریخی و فرهنگی، علاقه به کتوم‌‌بودن و پنهان‌کاری دارند و این فرهنگ در نظام مدیریتی و مسئولان هم جریان دارد. اما این نقیصه نباید مانع ما در تغییر فرهنگ به روش درست باشد.
5. آری شفافیت، نه تنها با مردم‌سالاری دینی منافات ندارد، بلکه تقویت‌کنندۀ آن است؛ و نه تنها موجب تضعیف جایگاه مجلس و مدیریت کشور نیست، بلکه موجب تقویت آن است؛ اشکالات آن را شناسایی و برطرف کنیم، نه این‌که خیلی شیک و اشرافی تلاش کنیم که اصل صورتِ جلسه را پاک کنیم که خطرش بمراتب برای آیندۀ کشور بیشتر است.
6. اگر ما نظام اسلامی هستیم که هستیم، و اگر به دنبال تحقق دولت اسلامی هستیم که باید باشیم، راهی برای شفافیت رحمانی بیابیم و در دام شفافیت شیطانی هم‌چنین محافظه‌کاری‌ها وهمی و مصلحت‌اندیشی‌های خیالی و تحجرِ روشنفکری نیفیتم. راه سختی است، اما امام عزیز ما به ما یاد دادند که راه‌های سخت را برویم و قله‌ها را فتح کنیم و به کم قانع نباشیم.

اوقات شرعی