کلیپ را با دقت نگاه کنید.
مرکز مجازی صدا و سیمای سمنان از علاقمندان است بازیگری بدهند.
به داوطلبان گفته شده نقشی را ایفا کنند و شرط کردند که اگر پذیرفته شدید، اسم شما به عنوان هنرپیشه در تیتراژ فیلم ذکر نمی‌شود
همگی جا زدند.
مجری آنان را با صحنه‌ای مواجه می‌کند تا آنان با قهرمانی آشنا شوند که قرار گذاشته نامی از او نباشد.
با صحنه‌ای روبرو می‌شویم که دیدنی است و قهرمان واقعی را می‌شناسیم.

اوقات شرعی