روح و‌ جوهره ملت ایران، جوهره ایمان است و همین دلیل پیروزی مکرر ملت طی سال‌های سخت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و مقابله و مبارزه با نظام استکبار جهانی است.
و این نکته مهمی است.
در کنار آن عیوبی است که باید آن‌ها را برطرف کنیم که مقدمه آن شناخت عیب‌ها ست.
راه همین است، تقویت جوهره ایمان خود و پیوند ولایی با دین و ولی خدا و استقامت در مسیر تحقق اهداف اسلامی.
تا تحقق دولت اسلامی راهی نمانده است، به شرط اینکه با قدم صدق گام برداریم.

اوقات شرعی