داستان پرغصه عنابستانی را نباید به راحتی از کنارش رد شد.
اولا یک روز قاضی، یک روز نماینده مجلس و روزهای دیگر صاحب منصبان به سرباز توهین می‌کنند و او را کتک می‌زنند و…
بنده سال‌هاست به این نتیجه رسیده‌ام که نظام سربازی مخالف کرامت انسانی است و‌ باید لغو شود که بحثش باشد برای آینده.
فقط یک تذکر می‌دهم که تجربه هست سال دفاع مقدس و دفاع از حرم نشان داد که بسیج راه‌حل کشور ماست نه نظام سربازی.
ثانیا شما نماینده شده‌اید برای چه؟ نوکر مردم باشید؟ با مردم و از مردم باشید؟ یا بر مردم باشید‍؟
اشتباه آمدید و ته این خط جهنم است‌.
ثالثا برخورد قاطع مجلس با چنین پدیده‌هایی درون خودش یک قدم به جلو است و حتما باید مقابل نمادهای فسادزا ایستادگی کرد. فقط هم بحث آن نیست که تو گوش سرباز زده است یا نزده؟ نفس کار وی خطا است و باید با آن برخورد شود.
رابعاً آقای عنابستانی یک مثال و یک نمونه است از کجراهه که در نظام حکومتی ما ایجاد شده است و باید نسبت به آن حساس بود تا راه اصلاح را پیدا کنیم. و این نمونه را به دعواهای سیاستی که سیاست بازان در آن استاد هستند، تقلیل ندهیم و دلسوزانه به آن بپردازیم و هدفمان هم اصلاح باشد.
بله باید ریشه را شناخت و با آن مقابله کرد.
بدانیم ما خدای ناکرده از درون ضربه می‌خوریم، آمریکا و جز آمریکا هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند، اما از خودمان بترسیم. پس غفلت نکنیم.

اوقات شرعی