امام ما حکیم بودند و در خشت خام آن‌چه را که ما در آینه نمی‌بینیم به خوبی می‌دیدند، از این رو خوف و ترس ایشان عقلانی است و ما را هم باید بترساند. هرچه هست از خودمان و ناحیه خودمان است، از ماست که برماست. آری دشمن اصلی درون ماست که سخت‌ترین دشمن است. کمی بیندیشیم!

اوقات شرعی