یقیناً عکس‌العمل رئیس و نایب رئیس مجلس به خطای آقای عنابستانی قابل تقدیر است، سکوت یا توجیه بدترین نوع مواجهه است. و توقع ما پیگیری است، پیگیری جدی و بدون اغماض تا شاهد چنین رخدادهای تاسف‌باری نباشیم.

اوقات شرعی