آقای عنابستانی نماینده مجلس به گوش مامور نیروی انتظامی زد یا نزد؟ از این بگذریم. ایشان در خط ویژه چه می‌کند؟ بناست نمایندگان مجلس چون مردم باشند، درست می‌گویم؟ راستی ماشین ایشان همان دنا ملاس‌های معروف است؟ هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به این مساله رسیدگی کنند.

اوقات شرعی