آش آنقدر شور شده که صدای آشپز هم درآمده است. افول آمریکا واقعیتی است که فوکویاما را هم به صدا درآورد. انحطاط غرب را بیش از نیم قرن پیش اشپنگلر فیلسوف تاریخ آلمانی پیش‌بینی کرده بود و الان صدای فروریزی و پوسیدگی درونی آمریکا را صاحب‌نظران آمریکایی هم می‌شنوند.

اوقات شرعی