با علم، تهذیب حاصل نمی‌شود
علم بدون تزکیه حجاب اکبر است
و صاحب خود را به دوزخ می‌افکند
تاریخ گواه است که عالمان بی‌عمل و ناصالح چه بلایی سر مردم و از آن مهم‌تر بر دین آوردند.
دانشجو و طلبه بدانند که اول تزکیه است و بعد علم.
آنوقت مطهری، صدر، بهشتی، شهریاری، علی‌محمدی، فخری زاده حاصل تلفیق علم با تزکیه خواهد بود و ما نیازمند علما و دانشمندان اینچنین هستیم.

سید سعید لواسانی

 

اوقات شرعی