نماز اول وقت را در کلام عارف بزرگ حضرت آیت الله سید علی قاضی و عارف معاصر حضرت آیت الله بهجت.

کسی که مقید به نمازهای اول وقت است، شیطان بر او تسلط ندارد و از شر آن ایمن است و به این دلیل به مقامات عالیه می‌رسد. شهدا و صلحاء از همین‌جا به مقامات معنوی رسیدند، ما هم می‌توانیم و فقط باید به نماز اول وقت مقد باشیم.

آری سلوک الی الله چیز پیچیده‌ای نیست، بلکه فقط التزام عملی به شرع را نیاز دارد و اصلی‌ترین و مهم‌ترین آداب شرع، نمازهای واجب و رعایت آداب نماز به ویژه توجه به نماز اول وقت است. به نماز نگوییم کار دارم، به کار بگوییم وقت نماز است.

اوقات شرعی