این نتایج سحر است
باش تا صبح دولتت بدمد
افول آمریکا دور نیست. بخواست خدا حواهیم دید. اگر تا یک ماه پیش می‌گفتند که کنگره آمریکا به تسخیر معترضان درمی‌آید، کسی باور می‌کرد؟

اوقات شرعی