قبلاً گفتم فائزه هاشمی جرات کرد و مکنونات جریانی را که از انقلاب پشیمان شده است، آشکار کرد‌ وگرنه سخن او چیز تازه‌ای نیست. آنان حاضرند ملت ایران زیر شدیدترین فشارها باشند تا نظام سقوط کند یا از درون تهی شود. صادق زیباکلام با صراحت بیشتری درون فاسد این جماعت را بیرون ریخت. مرسی!

اوقات شرعی