واکسن خارجی آلوده نمی‌خریم، بیان هویت ملی ملتی است که استقلال و سلامت هموطنانشان را بر هرگونه وابستگی ترجیح می‌دهد و خودش واکسن تولید می‌کند و از هجمه غریبان و غرب‌زدگان جا نمی‌زند. آری روی پای خودمان می‌ایستیم و شلوغ‌کاری دشمنان و دوستان نادان هم تاثیری در اراده ما ندارد.

اوقات شرعی