فائزه هاشمی بیان عریان منویات غرب‌زده‌های پشیمان از انقلاب است که چه بسا درون حاکمیت هم حضور دارند: هدف فرنگی شدن است از سر تا ما؛ و دولت هاشمی رفسنجانی به اسم توسعه کشور را به سوی غرب و آمریکا می‌برد و ترامپ برای این هدف بهترین است… از این جهت باید از سخنان وی استقبال کرد.

اوقات شرعی