شهید احمد کاظمی پیوسته سوال ذهنی‌اش این بود که کار ما برای خداست. آرزوی او شهادت بود، و به آرزوی خودش رسید. شهید حاج قاسم سلیمانی نیز همین‌گونه بود. ما چرا عقب هستیم؟ تقصیر خودمان است. شهید فخری‌زاده را ببینیم، راه روشن است و چاه هم مشخص.

اوقات شرعی