حادثه هواپیمای اوکراینی بسیار تلخ بود، حادثه کرمان و شهادت چندین نفر از هموطنان هم تلخ بود. این دو حادثه درسی برای ما باشد تا دیگر اتفاق نیافتند و مسئولان هم باید برنامه‌ریزی کنند تا چنین رخداد‌هایی اتفاق نیافتند. یاد و خاطره شهدای این دو حادثه را گرامی می‌داریم.

اوقات شرعی