بودجه ۱۴۰۰ ظاهراً پرچالش‌ برانگیزترین بودجه پس از انقلاب اسلامی است که دولت پیر در آستاه رفتن با روشی نامناسب تقدیم مجلس کرد. کار خوب جنبش ازما را ببینید، توقع از مجلس چیست؟ حداقل اینکه در تصویب آن دقت کند و خطاهای آن را با نظر کارشناسان اصلاح نماید. شاید به دولت امیدی نباشد.

اوقات شرعی