خدای متعال بر درجات فقیه و حکیم عالیقدر، عالم ربانی حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی بیافزاید.
راه را درست تشخیص داد و اسیر غفلت و محافظه‌کاری هم نشد.
پیمانه‌اش پر شد و نزد خدایش رفت، با امید به رحمت بیکران او؛ و خدا هم خوب میزبانی‌ست برای بندگان خود.
خدای متعال از ما چه می‌خواهد؟ راه بندگی را برویم و به‌دنبال چه خواهد شد، نباشیم. به وظیفه و تکلیف خود عمل کنیم و نتیجه را به او وابگذاریم.
این راه نجات است، حاج قاسم تا پایان در همین راه بود: راه بندگی.
و ما هم نجات‌مان در همین است.
ملاقات نزدیک است و مراقب باشیم که با ضررهای زیان‌بار و در فتنه‌های گمراه‌کننده به ملاقات دوست نرویم.
باشد که به امید و فضل حق تعالی، تا مرگ بر ما مبارک باشد و پلی برای زندگی جاویدِ پُر از آرامش.
و چه زیباست اشتیاق عاشقانه به آغو‌ش دوست و چه زیباتر شهادت و مرگ خونین در پای او…
راهش، فقط و فقط راه بندگی است، بی توقع مزد و تنها برای او.

سید سعید لواسانی

اوقات شرعی