آقای تاجزاده راه نجات کشور کنار زدن غرب‌زده‌هایی چون تو و دوستانت از کشور و آزادی و رهایی از تفکر واپسگرایانه شماست. کشور ما خلاصی نمی‌یابد تا از غرب‌زده‌ها نجات پیدا کند. مشکلات ما به واسطه دولت برخاسته از تبلیغات امثال توست که کشور را گروگان ناکارآمدی و وابستگی خود گرفته است.

اوقات شرعی