مبارزه برای تحقق عدالت پیچیده‌تر شده و لازم است عدالت‌خواهان خسته، دل‌زده و ناامید نشوند بلکه مصمم‌تر شوند‌ آری در مبارزه با اژدهای هفت سر فساد، هنوز اول راه هستیم و باید چون حاج قاسم روش‌های پیچیده‌تری را پیدا کنیم تا به قلب اژدها بزنیم. چطور؟ راهش را پیدا کنیم.

اوقات شرعی