رحمت و غفران و رضوان الهی بر روح عالم ربانی علامه آیت الله مصباح یزدی. فیلسوف، حکیم الهی، مفسر، اسلام شناس، محقق، بصیر، پیردیری که قلبی جوان داشت. خدای تعالی روح ایشان را با اولیاء الهی محشور فرماید‌. آثار علمی و عمیق ایشان، راهگشا خواهد بود. بنابراین زنده است، به آثارشان.

اوقات شرعی