شهادت یعنی شهود
و شهود، دیدن است
دیدن روی یار
می‌بینی و خود را فدای او می‌کنی
این رسم عاشقی است
که
بی‌حسرت
از جهان نرود
هیچ‌کس به در
الا
شهید عشق
به تیر
از کمان دوست!
آری سعید!
اول قلبت را پاک کن
تا محبوب در قلبت بنشیند
آنگاه حرف از عاشقی
و‌ شهادت بزن!
حاج قاسم را ببین
ابومهدی را
علی چیت ‌سازیان
مصیب مجیدی
همت
باکری را
و…
به لاف نیست
به بهانه هم نیست
آرزوهای بی‌پایه هم نه!
به بهاء است.
آماده‌ای

یا علی!

سید سعید لواسانی

اوقات شرعی