پاسخ پرسش بنده همین است که شما گفتید. گروهی نمی‌خواهند مشکل هفت تپه حل شود و تعلل می‌کنند تا مرور زمان به آن بخورد یا می‌خواهند و عزم دارند که در به همین پاشنه بچرخد. به این دلیل نباید خسته شد، متاسفانه پرونده‌های نیمه‌تمام و معطل و زمان‌بر کم نیستند و مشکل کجاست؟ حرف زیاد است…

اوقات شرعی