لحظه تزریق نخستین واکسن ساخت ایران را باید در تاریخ ایران ثبت کرد. نمی‌فروشند، خودمان می‌سازیم. یعنی خواستن، توانستن است. ما می‌توانیم، چون می‌خواهیم مستقل باشیم. چرا بخریم تا برایمان ناز کنند، می‌سازیم و صادر هم می‌کنیم. درود بر غیرت دانشمندان ایرانی و انقلابی.

اوقات شرعی