عالم ربانی مرحوم آیت الله شیخ محمد شجاعی رحمه الله تعالی از شاگردان علامه طباطبائی می‌فرمایند:
انسان باید مجموعاً روشش طوری باشد که جرات شیطان بر انسان زیاد نباشد!
شیطان خصوصیت خاصی دارد، نزدیک شدنش حساب خاصی دارد، گاهی انسان در باطن خود حالت خاصی دارد که موجب می‌شود شیطان نسبت به انسان جری شود، راه شیطان باز می‌شود و جرات پیدا می‌کند.
گاهی هم در مقابل انسان روش و خصوصیتی دارد که شیطان از اینکه به او نزدیک شود ترس و لرز دارد و این از رموز و اسرار مربوط به شیطان است، خوب یاد بگیرید و مغتنم بشمارید و عمل کنید که عقل ما به آن اسرار نمی‌رسد.
انسان باید اعمال و روشش به گونه‌ای باشد که شیطان از او هیبت و ترس داشته باشد، فکر نکنید که شیطان نسبت به همه یک نسق است، ما شیطان را نشناختیم و این عدم شناخت برای همه مبتلا به است‌‌.
کسی که بدون عذر و علت نماز را در اول وقت نخواند و به بعد موکول کند در باطن خود مساله‌ای را ایجاد می‌کند که عقل این را نمی‌فهمد. ظاهر قضیه برای ما ساده است. بی‌عذر به تاخیرانداختن شانی در دل ایجاد می‌کند، وصفی به دل می‌دهد، وضع باطنی و روح و دل انسان را طوری در برابر شیطان قرار می‌دهد که شیطان این وصف و شأن را می‌خواند و کاملاً جری می‌شود و به این شخص سریع‌تر نزدیک می‌شود و مرتب او را بازی می‌دهد. نقطه مقابل کسی که متعهد باشد که اول وقت نماز را بخواند و بی‌عذر به تاخیر نیاندازد در دل خود هیبتی ایجاد می‌کند و حالت و شأن و خصوصیتی به‌جا می‌گذارد که شیطان این را می‌بیند و از خصوصیت در هیبت است.
در نتیجه آن‌ها که نماز را از اول وقت به تاخیر می‌اندازند از اینکه به گناه بیفتند راه برایشان آسان‌تر است و بالعکس آن‌ها که متعبدند و به هیچ‌وجه نماز را به تاخیر نمی‌اندازند در محفوظ بودن از اغوائات شیطانی بسیار بسیار امانند.
البته نمی‌گویم راه شیطان بسته می‌شود ولی هیبت به وجود می‌آورد.

سید سعید لواسانی

اوقات شرعی