پاسخ درستی است، اگر چه بنده به برخی از این آقایان تمایلی ندارم و به آن‌ها رای نمی‌دهم. اما طنز تلخ آقای آجرلو درست است. اتفاقاً جای بچه‌های شلمچه پاستور است نه فرنگی‌ها مآب‌هایی که چه بسا عمامه هم به سر دارند! کسانی که در دفاع مقدس امتحان پس دادند و پس از آن هم ثابت قدم ماندند.

اوقات شرعی