من از مسئولان کشور حمایت می‌کنم، به شرط آن‌که به اهداف ملت پایبند باشند. به نظر شما معنای این جمله چیست؟ بنده که برطبق مبانی مکتب امام به این نتیجه رسیده‌ام کسی که به اهداف ملت پایبند نباشد، مشروعیت ندارد و تصرفش در مسئولیت خلاف شرع است.

اوقات شرعی