در محاصره تبریز کودکی از شدت گرسنگی خاک می‌خورد، مادرش دست او را گرفت و نزد ستارخان آمد. ستارخان آماده شنیدن هر اعتراضی بود. با وجود این نادر با قاطعیت گفت: خاک می‌خوریم اما یک وجب خاک (به دشمن) نمی‌دهیم. این غیرت ایرانی و زنان و مردان آذری ماست.

اوقات شرعی