مزایده فروش ایران‌مال توسط بانک آینده یعنی‌ خودش می‌خواهد، خودش را به فروش بگذارد! نه ما را خریده و می‌خواهد بفروشد.
سرمایه‌داری لجام گسیخته که عدالت را سراب می‌داند و فساد را هم شعاری عدالتخورانه می‌شمرد، هیچ منطقی ندارد جز منفعت بیشتر و بیشتر.
و این هیچ نسبتی با انقلاب اسلامی یعنی انقلاب مستضعفان ندارد.
ما کجا ایستاده‌ایم و چه اشتباهی کردیم؟ اما هر چه است، نتیجه‌اش خیلی تلخ است.

اوقات شرعی