رئیس جمهور باید شخصاً لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می‌کرد و درباره کلیات آن نطق می‌کرد. اما نه خودش و نه معاون اول و نه رئیس برنامه و بودجه، جرات نکردند بروند مجلس و پیکی فرستاد مجلس و لایحه را داد و رفت! بازی است؟ اما چرا بازی با حکمرانی؟ کرونا هم بهانه کرده‌اند.

اوقات شرعی