امید هست!
سخنان شهید فخری زاده را با دقت گوش کنیم.
✓نهیب وی به مفسدان و کسانی که دنبال مردار پست دنیا می‌دوند، چه نهیب زنده ای است:
چه خبر است؟ من که نمی‌فهمم!
واقعاً چه خبرتان است؟ فأین تذهبون؟
بدانید که آخر فساد مردارشدن است.
✓ و شهید امید می‌دهد:
در باغ شهادت باز‌ است، اما برای کسی که زندگی پاک دارد و آلودهٔ جیفهٔ دنیا نشده است
و این را شهید ما با شهادتش اثبات کرد.
✓ ما که شهید را نمی‌شناختیم، اما در کنار تلخی شهادت وی، امیدی را زنده کرد:
در کشور ما حیات طیبه جریان دارد.
این تلنگری به کسانی است که گرد ناامیدی را در ذهن خود و جامعه می‌پاشند
آری امید هست و ما زنده هستیم و آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی زنده هستند، حتی وقتی دشمن عنود، خوبان ما را وحشیانه به شهادت می‌رساند.
✓ دشمن و چهره گروهی از سیاسیون و مفسدان و نوکیسه‌های ما را ناامید نکند و از حرکت باز ندارد:
در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم
سرزنش‌ها کر کند خار مغیلان غم مخور
#شهید_محسن_فخری‌زاده

سید سعید لواسانی

اوقات شرعی