“امر موهوم ۹۹۹۹” محضرها را از قرنطینه خارج کرد! با درخواست کانون دفاتر ازدواج و طلاق مبنی بر رند بودن ۹۹/۹/۹ و ثبت نزدیک به ۸۰ درصد ازدواج‌ها در این تاریخ، با موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با وجود محدودیت‌های کرونایی همه دفاتر ثبت ازدواج امروز دایر هستند‌.

اوقات شرعی