آقامحسن سلام!
چه خوب شما را می‌شناسیم و چقدر برای ما مأنوس هستی، اگرچه تاکنون حتی نامت را هم نشنیده بودیم.
چون شهداء شهریاری، علیمحمدی، احمدی روشن، رضایی، تهرانی مقدم و …
و چه نام‌آشنایان و نام‌آوران سیاسی که غریبه و نامأنوس هستند:
روحانی، ظریف، زنگنه، موسوی، کروبی، احمدی‌نژاد، خاتمی، هاشمی رفسنجانی و…
هرچه سیاسیون برای کشور خسارت داشته‌اند و دارند، شما دانشمندان و پاسداران کشور را بیمه می‌کنید.

سید سعید لواسانی

اوقات شرعی