شهادت هیچگاه ما را متوقف نکرده خسارت دارد، اما توقف ندارد. توهم مذاکره با غرب و آمریکا موجب توقف است. کاش سیاسیون می‌فهمیدند نباید دل به مذاکره ببندند و بین ترامپ و بایدن فرقی نیست و هر دو جنود شیطان هستند. اگر رژیم صهیونیستی گوشمالی نشود، باید منتظر اتفاقات بعدی باشیم.

اوقات شرعی