شما بگویید وزارت جهاد کشاورزی چه کار مثبتی در این چند سال در جهت تولیدات کشاورزی و باغی و دام کرده است؟ در لواسان عملکرد تبعیض‌آمیز در تخریب را دیده‌ایم، اما در جهت تولید؟ چه بگویم. ما نیازمند مدیران و کارشناسان جهادی هستین تا دست ملت را نبندند، بلکه گشایش ایجاد کنند.

اوقات شرعی