مبارزه با تبعیض همانند مبارزه با فساد مهتران پرتوقع واجب است، حتماً باید آن زن خودسوزی کند تا کاری بکنید؟ علاج واقعه را پیش از آن انجام بدهید آدم‌های عاقل! خدمت به محرومان کجای قاموستان است؟ مجلسیان، دولتی‌ها و دادگستری‌ها بدانید عدالت هدف انقلاب اسلامی است و از خدا بترسیم!

اوقات شرعی