وقتی فیلم تخریب خانه زن بندرعباسی را دیدم، یاد تبعیض در لواسان افتادم که چگونه بی‌باکانه آلونک‌های روستایی را خراب می‌کنند و کنار آن مهربانانه از کنار ویلاهای آنچنانی می‌گذرند. مسخره‌ام کردند که چرا سوار وانت شدی و تبعیض را نشان دادی. اما تبعیض بد دردی است، بدترین نوع بی‌عدالتی!

اوقات شرعی