من نزد شکسته دلان هستم؟ حدیث قدسی است. می‌دانید معنای روایت چیست؟ آه مظلومی بنیان مستحکمی را فرو می‌ریزد. من بجد باور دارم انقلاب اسلامی به پیش خواهد رفت. اما شما اهل تبعیض، مفسدان، ساکتین فساد و تبعیض و بی‌عدالتی بدانید که بنیان شما و خانواده‌تان در حال فروپاشی است.

اوقات شرعی