خوب است نامه منتشر شود و آقای اسماعیلی درباره آن توضیح دهند تا شبهات دفع شود. و خوب است فیلمی از تخلفات و فسادها و رشوه‌خواری‌های آقای طبری پخش شود تا مشخص شود ایشان کجای کار بود و آقای منصوری کجا؟ بله آنکه باکی ندارد که همه لواسان را به نامش بزنند، باید فرافکنی کند…

اوقات شرعی