چرا؟ توقع از نمایندگان حضور جدی در مجلس است، و توقع از هیات رئیسه اعلام دقیق اسامی غائبان و متاخران و برخورد جدی با آنان است. مجلس یازدهم بناست، مجلس انقلابی باشد و باید شبانه‌روز کار کند و پیشرونده باشد و کشور را پیش ببرد. این‌گونه است که مجلس در راس امور قرار می‌گیرد.

اوقات شرعی