جلال آل احمد گفته: آدمیزادی که پر می‌خورد و می‌خوابد حتماً آمبولی می‌گیرد، یعنی خونش لخته می‌شود و می‌ترکد. او باید حرکت کند و را بیفتد و کاری انجام بدهد. پس وقتی فهمیدی در جامعه چه می‌گذرد باید حرکت کنی وگرنه بیماری یا مرده‌ای جان برادر! ما مسئولیت جمعی داریم که تمام شدنی نیست.

اوقات شرعی