بعد‌التحریر: چه بگویم با ذهن‌های استعمارزده که حقیقت را نمی‌بینند و نمی‌خواهند که ببینند. خود تحقیری و عشق به یانکی‌ها چه بلایی سر آن‌ها آورده است! بگذاریم و بگذریم.

اوقات شرعی