انتخابات آمریکا را چه کسی برد؟ بایدن یا ترامپ؟ انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران را چه کسی می‌برد؟ حقیقت این است: شهید سلیمانی برد که رستگار شد و پیروز. در آمریکا هر دو طرف باختند، زیرا رستگار نمی‌شوند. در ایران چه کسانی پیروزند؟ چه روسای جمهوری که رستگار نشدند و باختند!

اوقات شرعی