اوباما در واکنش به احتمال اعلام پیروزی ترامپ پیش از شمارش آرا گفت: این کاری است که یک دیکتاتور ذلیل انجام می‌دهد. یاد چه کسی افتادید؟ سال ۸۸ و توهم پیروزی و به آتش زدن ایران و بقیه ماجرا. چه زود حقایق از پشت پرده بیرون می‌زنند، فقط باید حجاب انانیت کنار زده شود.

 

اوقات شرعی